Nordfjord Laks AS

Nordfjord Laks AS

Nordfjord Laks AS produserar både laks og regnbogeaure for kresne ganar i inn og utland. Nordfjord Laks forvaltar to konsensjonar og har lokalitetar på Kleppenes i Hyefjorden og ved Haneholmen i Nordfjorden. Nordfjord Laks AS vart frå 1. januar 2011 fusjonert saman av tidlegare Hyen Laks AS og Nordfjord Havbruk AS. Hyen Fisk AS er største eigar og sit med over 50 prosent av aksjane, medan dei resterande aksjane er fordelt på lokale aktørar.