Velkommen til Hyen Fisk AS, Sande Settefisk AS og Nordfjord Laks AS

Velkommen til Hyen Fisk AS, Sande Settefisk AS og Nordfjord Laks AS

Hyen Fisk AS og Hyen Laks AS vart starta i perioden 1986-87 av lokale bygdefolk.

Matfiskkonsesjonane til Hyen Laks AS og Nordfjord Havbruk AS blei slått saman til Nordfjord Laks AS i 2011. Hyen Fisk AS har også eit dotterselskap, Sande Settefisk AS, som vart kjøpt opp i 1993.

Dermed har vi i dag tre selskap som er 100 prosent lokaleigde og som held til ved vakre fjordar i Gloppen kommune. Til saman har vi over 20 dyktige tilsette som jobbar for å produsera sunn og frisk laks og regnbogeaure av den beste kvalitet!

Sjå under fana Historikk for ytterlegare informasjon.