Velkommen til Hyen Fisk AS, Sande Settefisk AS og Nordfjord Laks AS

Velkommen til Hyen Fisk AS, Sande Settefisk AS og Nordfjord Laks AS

Hyen Fisk AS og Hyen Laks AS vart starta i perioden 1986-87 av lokale bygdefolk.

Matfiskkonsesjonane til Hyen Laks AS og Nordfjord Havbruk AS blei slått saman til Nordfjord Laks AS i 2011. Hyen Fisk AS har også eit dotterselskap, Sande Settefisk AS, som vart kjøpt opp i 1993.

Dermed har vi i dag tre selskap som er 100 prosent lokaleigde og som held til ved vakre fjordar i Gloppen kommune. Til saman har vi over 20 dyktige tilsette som jobbar for å produsera sunn og frisk laks og regnbogeaure av den beste kvalitet!

Sjå under fana Historikk for ytterlegare informasjon.

Kontakt oss

Hyen Fisk AS

Adresse: Åreneset 6829 Hyen
Telefon: 40 02 92 45
E-post: hyenfisk@hyen.no

Dagleg leiar: Åsmund Ommedal

Sande Settefisk

Adresse: Rygg 6823 Sandane
Telefon: 97 75 24 18
E-post: sande@hyen.no

Dagleg leiar: Tom Wilke

Nordfjord Laks

Adresse: Rygg skule, Heggjedalen 8, 6863

   E-post: post@hyen.no

Dagleg leiar: Leiv Slagstad

Tlf: 93 26 36 59

Kontorsjef: Inge Kandal

Tlf: 99 45 42 40

Her finner du oss