Sande Settefisk AS

Sande Settefisk AS held til på Rygg i Gloppen Kommune. Vi har sidan 1993 vore eit dotterselskap til Hyen Fisk AS. I 2019 blei det etablert ein ny eigarstruktur beståande av Svanøy Havbruk AS, Hyen Fisk AS og Nordfjord Laks AS.

Vi har i dag konsesjon for 5 millionar sjødyktig settefisk av laks og regnbogeørret. Fisken blir levert til Svanøy Havbruk AS, Nordfjord Laks AS og andre eksterne kundar.

Verksemda er i stadig utvikling der vi ynskjer å ta del i ein framtidsretta smoltproduksjon og på same tid sikre behovet for settefisk og postsmolt av god kvalitet til Svanøy Havbruk AS og Nordfjord Laks AS. Med denne målsetjinga, har vi no utvida med klekkeri og ny startfòringsavdeling, basert på resirkuleringsteknologi.

Hausten 2022 blir ny postsmolt avdeling sett i drift. Den er også basert på resirkuleringsteknologi i tett samarbeid med Sterner AS. Opphavleg gjennomstrøymings avdeling er også ein viktig del av produksjonen.

Sande Settefisk AS er tilknytt Salmon Group og er GlobalG.A.P sertifisert.

Ledige stillinger

Hyen Fisk AS

40 02 92 45Send oss en epost
Hyevegen 1763, 6829 Hyen
Dagleg leiar: Åsmund Ommedal

Sande Settefisk

97 75 24 18Send oss en epost
Sørstrandsvegen 655, 6823 Sandane
Dagleg leiar: Tom Wilke

Nordfjord Laks

95 07 21 46Send oss en epost
Rygg skule, Heggjedalen 8, 6823 Sandane
Dagleg leiar: Svein Klævold
Utviklet av: