Sande Settefisk AS

Sande Settefisk AS

Oversiktsbilete av Sande Settefisk AS på Rygg.Appetittkontroll av startforingsyngel - Sande Settefisk
Oversiktsbilete av Sande Settefisk AS på Rygg.
Appetittkontroll av startforingsyngel - Sande Settefisk
Oversiktsbilete av Sande Settefisk AS på Rygg.
Startforing
15 meter kar, Sonjahallen
8 meters kar, Mette Marit hallen

Sande Settefisk AS held til på Rygg i Gloppen kommune i Nordfjord. Her har vi konsesjon på 1 million fisk av laks og regnbogeaure som vi leverar til kundar langs vestlandskysten. På Sande har vi tilsette med opp til 30 års erfaring og høgare utdanning innan akvakultur. Anlegget var tidlegare Rødeggen Settefisk AS som seinare endra namn til Sande Settefisk AS. Sande Settefisk AS har frå 1993 vore dotterselskap til Hyen Fisk AS. Selskapet er også medlem av Salmon Group. Vi jobbar med å utvikla anlegget for å betre og auke produksjonen.

 

For informasjon om utbygginga hjå Sande Settefisk, klikk på denne lenka: https://hyen.wpengine.com/utbygging-pa-rygg/