Sande Settefisk AS

Sande Settefisk AS

Oversiktsbilete av Sande Settefisk AS på Rygg.
Oversiktsbilete av Sande Settefisk AS på Rygg.
Oversiktsbilete av Sande Settefisk AS på Rygg.
15 meter kar, Sonjahallen
8 meters kar, Mette Marit hallen

Sande Settefisk AS

Sande Settefisk AS har sju tilsette og held til på Rygg i Gloppen kommune i Nordfjord. Anlegget var tidlegare Rødeggen Settefisk AS som seinare endra namn til Sande Settefisk AS. Sande Settefisk AS har frå 1993 vore dotterselskap til Hyen Fisk AS. I 2019 vart Sande Settefisk kjøpt opp av Nordfjord Laks og Svanøy Havbruk. Følgjande eigarstruktur; Hyen Fisk 33%, Nordfjord Laks 33% og Svanøy Havbruk 34%.

Gjennom investeringa i Sande Settefisk er no anlegget på god veg i bygginga av nye RAS-avdelingar som vil gjere at vi kan produsera fem millionar smolt årleg. Vi ynskjer å ta i bruk ny og moderne resirkuleringsteknologi for å sikre framtidsretta smoltproduksjon. Smolt og postsmolten blir levert til Nordfjord Laks og Svanøy Havbruk.

Det nye anlegget vil bestå av tre åtskilte hovudavdelingar; nytt klekkjeri med startfôringsavdeling basert på RAS-teknologi, påvekst 1-avdeling, som er ein oppgradering av eksisterande gjennomstrøymingsanlegg, og ny påvekst 2-avdeling som også skal ha RAS-teknologi.

Ledig stilling som AVDELINGSLEIAR RAS-anlegg og DRIFTSOPERATØR/-AR

For informasjon om utbygginga hjå Sande Settefisk, klikk på denne lenka: Utbygging på Rygg