Nordfjord Laks AS

Nordfjord Laks AS

Nordfjord Laks AS produserar både laks og regnbogeaure for kresne ganar i inn og utland. Nordfjord Laks forvaltar to konsensjonar fordelt på lokalitetar på Kleppenes og Lindenes i Hyefjorden og ved Haneholmen i Nordfjorden.  Nordfjord Laks AS vart frå 1. januar 2011 fusjonert saman av tidlegare Hyen Laks AS og Nordfjord Havbruk AS. Hyen Fisk AS er største aksjonær, medan dei resterande aksjane er fordelt på lokale aktørar.