Nordfjord Laks AS

Nordfjord Laks AS produserar både laks og regnbogeaure for kresne ganar i inn og utland. Nordfjord Laks forvaltar to konsensjonar fordelt på lokalitetar på Kleppenes og Lindenes i Hyefjorden og ved Haneholmen i Nordfjorden.  Nordfjord Laks AS vart frå 1. januar 2011 fusjonert saman av tidlegare Hyen Laks AS og Nordfjord Havbruk AS. Hyen Fisk AS er største aksjonær, medan dei resterande aksjane er fordelt på lokale aktørar.

http://hyen.no/wp-content/uploads/Utgreiing-for-aktsemdsvurdering-etter-apenheitslova.pdf

 

Hyen Fisk AS

40 02 92 45Send oss en epost
Hyevegen 1763, 6829 Hyen
Dagleg leiar: Åsmund Ommedal

Sande Settefisk

97 75 24 18Send oss en epost
Sørstrandsvegen 655, 6823 Sandane
Dagleg leiar: Tom Wilke

Nordfjord Laks

95 07 21 46Send oss en epost
Rygg skule, Heggjedalen 8, 6823 Sandane
Dagleg leiar: Svein Klævold
Utviklet av: